Mezera krytí a její praktické aplikace

Začátek: čtvrtek 25. března 2021, 09:30
Konec: čtvrtek 25. března 2021, 12:30
Místo konání: VŠE
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Tagy: #leadership #management

Mezera krytí představuje nový ekonomický prvek po posouzení platební neschopnosti podniku, který byl v polovině roku 2017 implementován do insolvenčního zákona. Její využití v praxi však může být mnohem širší, a to především pro posouzení, od jakého okamžiku se podnik nacházel ve stavu faktického úpadku, či pro strategické rozhodování managementu. Statutární orgány a manažeři by při svém rozhodování měli brát v úvahu, zda jejich rozhodnutí nezpůsobí systémovou platební neschopnost, a tedy mezeru krytí.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • Podstata mezery krytí
  • Výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity – hlavní nástroje mezery krytí
  • Využití mezery krytí při řízení podniku