Manažerský Comp&Ben

Začátek: pátek 4. prosince 2020, 09:00
Konec: pátek 4. prosince 2020, 16:30
Místo konání: VŠE
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
Tagy: Management, manažeři

Kurz odměňování pro manažery na všech úrovních řízení zaměřený na praxi. Uvidíte reálné ukázky a příklady ze světa Comp&Ben a budou Vám představeny případové studie, na nichž budete moci uplatnit získané zkušenosti.

Kurz je připraven ve spolupráci s Centrem pro rodinné firmy.

Proč se zúčastnit tohoto kurzu:

  • Praktický průvodce světem odměňování
  • Jednoduchý příběh za složitými čísly
  • Best practice a nové trendy v odměňování
  • Posílení argumentace pro diskusi s liniovými manažery

Na kurzu se dozvíte:

  • Jak se orientovat v systému odměňování
  • Jak zvýšit motivaci vašich týmů
  • Jak řídit základní mzdy a variabilní složky
  • Co komunikovat v odměňování zaměstnancům

Více informací o kurzu najdete na webových stránkách.

Velikost výukové skupiny

Maximálně 15–20 uchazečů na kurz.

Kurz probíhá souběžně živou i on-line formou.