20. ročník Pedagogické konference „Online výuka (nejen) v době pandemie“

Začátek: sobota 28. listopadu 2020
Konec: sobota 28. listopadu 2020
Místo konání: VŠE / online dle situace
Kontaktní osoba: David Procházka

Letošní ročník konference s názvem „Online výuka (nejen) v době pandemie“ se zaměří na předpoklady, rizika a specifika online výuky ekonomických předmětů. Situace, které musely školy čelit na jaře tohoto roku, si žádala okamžitou reakci a přechod na distanční vzdělávání v bezprecedentním rozsahu. Získané zkušenosti s touto formou výuky přinášejí nové výzvy a potřebu přehodnotit, jak přistupovat k organizaci výuky obecně a do jaké míry a jakým způsobem je účelné kombinovat frontální výuku s ostatními výukovými metodami, včetně zapojení online výuky. Jako tradičně budou jedním z hlavních bodů programu i novinky v účetnictví a daních, kterým bude tentokrát z pochopitelných důvodů věnován významně větší prostor.