Uzávěrka přihlášek do čtyřsemestrálního studia Oceňování nemovitých věcí Institut oceňování majetku

Začátek: pátek 30. října 2020
Konec: pátek 30. října 2020
Kontaktní osoba: Eva Junková
Tagy: studenti, veřejnost

Studium bude zahájeno 20.-21. listopadu 2020.