Řízení podniku v krizi (ekonomické aspekty podniku v úpadku)

Začátek: čtvrtek 15. října 2020, 09:00
Konec: čtvrtek 15. října 2020, 15:00
Místo konání: VŠE
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Tagy: Leadership, Management

Krize podniku je nedílnou součástí životního cyklu podniku. Sanace podniku může proběhnout buď neformálním způsobem mimo insolvenční řízení (preventivní restrukturalizace) nebo formálním způsobem, tedy reorganizací nebo sanačním konkurzem v souladu s insolvenčním zákonem. Řízení podniku v krizi na rozdíl od běžného chodu podniku má řadu specifik díky tomu, že další existence podniku je vážně ohrožena. V této situaci vlastník, manažer, věřitelé, banky, ale i insolvenční správci, soudci a další zainteresované osoby se snaží posoudit a nalézt odpovědi na otázky: jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat, jakými způsoby lze řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze toto řešení krize podniku financovat? Jaká je ekonomická podstata insolvenčního řízení, jaké jsou jeho daňové důsledky, jak se liší jednotlivé způsoby řešení úpadku? Jak je možné se vyznat v motivacích jednotlivých účastníků insolvenčního řízení? Kurz dále bude obohacen o rozsáhlé případové studie konkrétních podniků, které se dostaly do ekonomice krize.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • Řízení a financování podniku v krizi (úpadku)
  • Hodnocení příčin úpadku a vlivy vybraných faktorů na aktuální stav podniku
  • Smysluplnost další existence podniku a jeho hodnota