Mezinárodní projektový management (v angličtině)

Začátek: pátek 9. října 2020, 09:00
Konec: sobota 10. října 2020, 17:00
Místo konání: VŠE
Kontaktní osoba: Dr. Richard Brunet-Thornton, FRSA, MIM, MBA, Ph.
Tagy: Leadership, Management

Kultura a oblasti projektového řízení (čas, rizika, náklady atd.), komunikace a práce s virtuálními týmy, nákup (off-shoring, near-shoring). Teoretické základy nutné k osvojení si kritického myšlení a schopnosti jeho aplikace v praxi zahrnující následující učivo: základy projektového managementu a související oblasti znalostí (rizika, náklady, čas atd.); základy mezikulturního managementu ve vztahu k poznatkům různých kulturních antropologů a projektu Globe (Hall, Hofstede, Trompenaars, Molinsky atd.). Diskuze je zaměřena na kulturní etiku práce, vnímání času, profesionální chování a kulturní složky ad-hoc, jako jsou jazyk a náboženství.