Obhajoba doktorské disertační práce RNDr. Samuel Flimmel

Začátek: pondělí 7. září 2020, 13:00
Konec: pondělí 7. září 2020, 14:30
Místo konání: NB 473
Kontaktní osoba: Jitka Krajíčková
Tagy: doktorandi, studenti, termíny

Program: Statistika

Název práce: Analýza useknutých časových řad s využitím v robustní statistice

Autor: RNDr. Samuel Flimmel

Pracoviště:  Katedra statistiky a pravděpodobnosti (FIS)

Vedoucí práce:  doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.