Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Daniel Vodňanský

Začátek: úterý 23. června 2020, 10:00
Konec: úterý 23. června 2020, 11:30
Místo konání: NB 473
Kontaktní osoba: Jitka Krajíčková
Tagy: doktorandi, studenti, termíny

Program: Aplikovaná informatika

Název práce: Metriky informačních a datových struktur

Autor: Ing. Daniel Vodňanský

Pracoviště: Katedra informačního a znalostního inženýrství (FIS)

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.