Uzávěrka přihlášek na cizojazyčné programy Bakalářské a navazující magisterské programy

Začátek: úterý 30. června 2020
Konec: úterý 30. června 2020
Kontaktní osoba: Admission Office
Tagy: studenti, veřejnost, zájemci o studium

Termín podání přihlášek je pro většinu programů vyučovaných v angličitně prodloužen do 30. června 2020. Přijímací řízení probíhá on-line.

Uzávěrka přihlášek na cizojazyčné programy