Podávání žádostí během ak. roku 2020/2021

Začátek: pondělí 31. srpna 2020
Konec: čtvrtek 30. září 2021
Kontaktní osoba: Centrální ubytování