Uzávěrka přihlášek na francouzský program MBA_MAE IFTG

Začátek: pondělí 15. června 2020, 23:55
Konec: pondělí 15. června 2020, 23:59
Kontaktní osoba: Hana Machková

Program MBA typu double degree (absolventi získávají diplom MBA VŠE a diplom Master 2 Université de Lyon, iealyon, School of Management) je také akreditován CAMBAS (Česká asociace MBA škol). 

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 5. ročníků VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 15. června 2020

Elektronická přihláškazde

Cena pro rok 2020: 60.000 Kč. 

Přijímací pohovor: 24, června 2020

Zahájení výuky: 7. září 2020

Uzávěrka přihlášek na francouzský program MBA_MAE