Úspěšné mezigenerační předávání rodinného podniku: procesy a postupy Nenechte se zaskočit nástrahami rodinného podnikání

Začátek: pátek 19. června 2020, 09:00
Konec: pátek 19. června 2020, 16:30
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Tagy: Podnikání

Rodinné firmy na rozdíl od jiných organizačních forem podnikání mají celou řadu specifik díky tomu, že se v nich překrývají dva odlišně fungující systémy – rodina a firma. Pokud se v rodinné firmě upřednostňuje jeden systém před druhým, tak nemá firma perspektivu dlouhodobého udržitelného vývoje. Pokud se ale podaří v rodinné firmě využít výhod, které propojení obou systémů může přinést, dosahuje rodinná firma nezkopírovatelnou dlouhodobou konkurenční výhodu.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • Role podnikatele při předávání firmy
  • Faktory úspěchu a neúspěchu při předávání firmy
  • Jak se vypořádat s dynamikou vývoje firmy a přitom zachovat šťastné vztahy v rodině
  • Jak otevřeně a upřímně komunikovat a rozhodovat v rodinné firmě

Co mi kurz přinese?

V kurzu se naučíte, jak se úspěšně vypořádávat s dilematem „rodina x firma“. Aby mohlo propojení rodiny a firmy fungovat, je třeba si předem nastavit explicitní pravidla pro komunikaci a rozhodování. Na tvorbu těchto pravidel a jejich úspěšnou implementaci bude kurz převážně zaměřen.

Komu je kurz určený?

Kurz je určen majitelům rodinných firem a jejich nástupcům.

Organizátor si vyhrazuje právo zařadit do kurzu zájemce s ohledem na zaměření kurzu a celkové složení skupiny účastníků.

Program kurzu

  1. Komplexita v rodinné firmě a nastavování struktur, jak se s komplexitou vypořádávat
  2. Správa rodinné firmy a rodinná ústava – struktury, procesy a jejich tvorba
  3. Komunikace a konflikt v rodinné firmě. Poslání a hodnoty rodinné firmy.