Mezinárodní projektový management (v angličtině) Kurz projektového řízení v mezinárodním prostředí

Začátek: středa 3. června 2020
Konec: čtvrtek 4. června 2020
Kontaktní osoba: Dr. Richard Brunet-Thornton, FRSA, MIM, MBA, Ph.D.
Tagy: Leadership, Management

Kultura a oblasti projektového řízení (čas, rizika, náklady atd.), komunikace a práce s virtuálními týmy, nákup (off-shoring, near-shoring). Teoretické základy nutné k osvojení si kritického myšlení a schopnosti jeho aplikace v praxi zahrnující následující učivo: základy projektového managementu a související oblasti znalostí (rizika, náklady, čas atd.); základy mezikulturního managementu ve vztahu k poznatkům různých kulturních antropologů a projektu Globe (Hall, Hofstede, Trompenaars, Molinsky atd.). Diskuze je zaměřena na kulturní etiku práce, vnímání času, profesionální chování a kulturní složky ad-hoc, jako jsou jazyk a náboženství.

Co mi kurz přinese?

 • Schopnost účinně a efektivně komunikovat na mezinárodní úrovni; 
 • Schopnost používat různé vyjednávací techniky při jednání s příslušníky jiných kultur; 
 • Schopnost úspěšně jednat s virtuálními týmy; 
 • Chápání pojmů ,čas’, ,závazek’, ,čelit’ na úrovni různých národních kultur; 
 • Schopnost zvládat situace, které vyžadují řešení konfliktů a základní principy team buildingu napříč kulturami.

Komu je kurz určený?

Lidem, jejichž úkolem je řízení projektů nebo jež jsou členy projektového týmu s mezikulturními/mezinárodními složkami. Manažerům, kteří se (ne)nepřímo na projektu podílejí, jako jsou korporátní sponzoři a jiné zainteresované osoby.

Program kurzu

 • Praktická aplikace zahrnuje situační analýzy založené na případových studiích a akčním výzkumu. Tento segment je doplněn o použití videa, rozhovory a simulace: 
 • Dovednosti související s projektovým managementem 
 • Obchod a pracovní etika 
 • Pojetí času a hospodaření s časem 
 • Team building v individualistických/kolektivistických kulturách 
 • Řešení konfliktů 
 • Vedení lidí napříč kulturami 
 • Hodnocení výkonnosti napříč kulturami