Řízení podniku v krizi (ekonomické aspekty podniku v úpadku) Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat a jakými způsoby je možné řešit krizi

Začátek: čtvrtek 23. dubna 2020, 09:00
Konec: čtvrtek 23. dubna 2020, 15:00
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Tagy: Leadership, Management

Krize podniku je nedílnou součástí životního cyklu podniku. Sanace podniku může proběhnout buď neformálním způsobem mimo insolvenční řízení (preventivní restrukturalizace) nebo formálním způsobem, tedy reorganizací nebo sanačním konkurzem v souladu s insolvenčním zákonem. Řízení podniku v krizi na rozdíl od běžného chodu podniku má řadu specifik díky tomu, že další existence podniku je vážně ohrožena. V této situaci vlastník, manažer, věřitelé, banky, ale i insolvenční správci, soudci a další zainteresované osoby se snaží posoudit a nalézt odpovědi na otázky: jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat, jakými způsoby lze řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze toto řešení krize podniku financovat? Jaká je ekonomická podstata insolvenčního řízení, jaké jsou jeho daňové důsledky, jak se liší jednotlivé způsoby řešení úpadku? Jak je možné se vyznat v motivacích jednotlivých účastníků insolvenčního řízení? Kurz dále bude obohacen o rozsáhlé případové studie konkrétních podniků, které se dostaly do ekonomice krize.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

 • Řízení a financování podniku v krizi (úpadku)
 • Hodnocení příčin úpadku a vlivy vybraných faktorů na aktuální stav podniku
 • Smysluplnost další existence podniku a jeho hodnota

Co mi kurz přinese?

V kurzu se naučíte, jak se vypořádat s řízením podniku v úpadku, jak hodnotit ekonomické příčiny úpadku a posuzovat vlivy jednotlivých faktorů na vznik úpadku. Dále se naučíte, jak posuzovat schopnost další existence podniku a jeho hodnotu. Účastníci obdrží v rámci kurzu publikaci Transformace a restrukturalizace podniku autorského kolektivu pod vedením Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. a vytištěné případové studie.

Komu je kurz určený?

Kurz je určen pro vlastníky, manažery podniku v krizi, dále zejména pro insolvenční správce, poradce pro řízení podniku v krizi a úpadku, znalce, advokáty se zaměřením na insolvenční řízení a v neposlední řadě i insolvenční soudce, vyšší soudní úředníky a státní zástupce.

Program kurzu

 1. Majetková a kapitálová struktura podniku, financování podniku
 2. Výnosy, náklady, tvorba zisku a cash flow a výkonnost podniku
 3. Investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti investic
 4. Schopnost další existence podniku (going concern)
 5. Hodnota podniku: pojem, metody oceňování podniku,
 6. Finanční účetnictví a finanční analýza, reporting
 7. Pracovní kapitál a financování pracovního kapitálu
 8. Krizové řízení