Mezera krytí a její praktické aplikace Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jak může pomoci odvrátit šikanozní insolven

Začátek: čtvrtek 26. března 2020, 09:00
Konec: čtvrtek 26. března 2020, 12:00
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Tagy: Leadership, Management

Mezera krytí představuje nový ekonomický prvek po posouzení platební neschopnosti podniku, který byl v polovině roku 2017 implementován do insolvenčního zákona. Její využití v praxi však může být mnohem širší, a to především pro posouzení, od jakého okamžiku se podnik nacházel ve stavu faktického úpadku, či pro strategické rozhodování managementu. Statutární orgány a manažeři by při svém rozhodování měli brát v úvahu, zda jejich rozhodnutí nezpůsobí systémovou platební neschopnost, a tedy mezeru krytí.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • Podstata mezery krytí
  • Výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity – hlavní nástroje mezery krytí
  • Využití mezery krytí při řízení podniku

Co mi kurz přinese?

V kurzu se naučíte pracovat s mezerou krytí, sestavit výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity. Na praktických ukázkách uvidíte vybrané aplikace mezery krytí a dozvíte se o dalších možnostech jejího využití, zejména ve vztahu k odpovědnosti statutárních orgánů a manažerů. Účastníci obdrží v rámci kurzu publikaci Mezera krytí v příkladech a související otázky autorského kolektivu Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE v Praze.

Komu je kurz určený?

Kurz je určený především finanční manažery a finanční analytiky podniků, bank a poradenských firem, kteří se zabývají finančním řízením podniku a hodnocením finanční situace podniku. Dále pak pro insolvenční správce a insolvenční soudce, kteří posuzují platební neschopnost a okamžik vzniku faktického úpadku.

Program kurzu:

  1. Ekonomická podstata platební neschopnosti a mezery krytí
  2. Zjišťování mezery krytí – postup a praktické aplikace
  3. Uzavření mezery krytí – postup a praktické aplikace
  4. Další využití mezery krytí