Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jana Fortinová

Začátek: pondělí 30. března 2020, 10:00
Konec: pondělí 30. března 2020, 11:30
Místo konání: NB 473
Kontaktní osoba: Jitka Krajíčková
Tagy: doktorandi, termíny, veřejnost

Program: Aplikovaná informatika

Název práce: Řízení výkonnosti eGovernmentu
Školitel:
doc. Ing. Jan Pour, CSc.