Zasedání vědecké rady FIS

Začátek: čtvrtek 5. března 2020, 13:00
Konec: čtvrtek 5. března 2020, 15:00
Místo konání: NB 169
Kontaktní osoba: Ing. Marie Gvoždiaková

Program jednání:  

 1. Předání osvědčení o zařazení do programu „Doktorand 4.0“.
 2. Výroční zpráva o vědecko-výzkumné činnosti FIS za rok 2019.
 3. Vyhodnocení strategie využití prostředků pro dlouhodobý koncepční rozvoj FIS za rok 2019.
 4. Návrh strategie využití prostředků pro dlouhodobý koncepční rozvoj FIS na rok 2020.
 5. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Aleny Buchalcevové, Ph.D., obor Aplikovaná informatika
 6. Habilitační řízení Ing. Václava Rybáčka, Ph.D. – obor Statistika
 7. Schválení komise ke jmenovacímu řízení: doc. RNDr. Tomáše Pitnera, Ph.D. – obor Aplikovaná informatika
 8. Schválení habilitační komise k habilitačnímu řízení: Ing. Simony Haškové, Ph.D. – obor Ekonometrie a operační výzkum.
 9. Schválení návrhů na doplnění komisí pro státní bakalářské zkoušky.
 10. Schválení návrhů na doplnění komisí pro magisterské studium – státní závěrečné zkoušky hlavních a vedlejších specializací.
 11. Schválení návrhů na doplnění komisí pro doktorské studium (SDZ, obhajoby doktorských prací).
 12. Různé.