Ovládněte svůj hlas All Arts Club

Začátek: středa 12. února 2020, 16:30
Konec: středa 12. února 2020, 20:50
Místo konání: SB 308
Kontaktní osoba: Milan Žižka
Tagy: studenti, zaměstnaci
Studentská organizace All Arts Club ve spolupráci s Bc. Davidem Tomáškem, M.A., vás zvou na workshop věnovaný hlasu a jeho kultivaci: 
 
Hlas a způsob řeči každého z nás je nevyhnutelně naší vizitkou. Zvládnutý mluvený projev
je nástrojem přesvědčivé (sebe)prezentace. Mluvčí, který dokáže efektivně využít správnou
hlasovou techniku, ten nejenže působí autenticky a přesvědčivě na svůj komunikační protějšek
(posluchač, divák, obchodní partner, kolega, student, milovaná osoba...), ale má ve správně
posazené řeči a v dechové opoře silný zdroj své vlastní sebejistoty a stability.
 
Cíl kurzu:
Kurz účastníkům představí možnosti rozvoje a používání zdravého a autentického hlasu.
• Kultivace hlasu a způsobů jeho tvorby (účinná a zároveň bezpečná hlasová technika,
dech, resonance, selektivní uvolnění, eliminace nekontrolovaných tenzí)
• Nadstavbové zušlechtění řeči (artikulace, modulace, ortoepická pravidla, principy jevištní
řeči, zmírnění trémy...)
• Představit uvolňovací cvičení, zdůraznit zásady hlasové hygieny
• Poskytnout nástroje pro další individuální rozvoj (nahrávky, cvičení, pomůcky, znalosti)
• Upozornit na rizika, minimalizovat destruktivní návyky a nebezpečné zacházení s hlasem
• Díky zdokonalení slovního projevu pomoci účastníkům najít lásku ke svému jedinečnému
hlasu, zvýšit sebevědomí a současně s tím zlepšit jejich sebeprezentaci
 
Obsah kurzu:
Hlasové techniky
o Základní části vokálního traktu, jejich funkce a potenciální přínosy či rizika pro hlas
o Video a audio ukázky
o Seznámení se správnými technikami mluvního hlasu
o Pravé a nepravé hlasivky; míra úsilí
o Hlasové kvality, resonance, glotální onset, velum a jeho pozice
o Efektivní použití dechové opory a resonance
o Spektrální analýza hlasu každého účastníka (pro aktivaci adekvátní resonance)
o Zvýšení vnímání vlastního těla pro lepší ovládnutí hlasové techniky
o Uvolnění nežádoucích tenzí, které blokují přirozený a zdravý projev
o Izolace tenzí - krk, jazyk, čelist, rty, ramena, břicho
o Postoj a ukotvení
o Někteří možná teprve začnou objevovat a přijímat svůj autentický hlas
o Jak zvládnout trému
o Hlasová hygiena, prevence poškození hlasu

Trénink řeči (v českém jazyce)*
o Artikulace; správná tvorba samohlásek a souhlásek**
o Ortoepie – norma kultivované výslovnosti spisovné češtiny
o Nejčastější výslovnostní chyby
o Mýty o správné výslovnosti i hlasových technikách aneb Neopakujme cizí chyby
o Základy jevištní řeči – aplikace předchozího tréninku, posílení hlasového projevu
o Trénink s textem
o Použití různých druhů modulace; zapojení emoce; myšlenka sdělení
o Využití nahrávací techniky – k učení se "poslouchat" důležité aspekty mluveného
projevu a identifikovat nedokonalosti
o Poslech záznamu vlastního hlasu: účinná zpětná vazba -> efektivní autokorekce

* Trénink je přístupný i rodilým mluvčím jiných jazyků, pokud ovládají český jazyk na komunikativní úrovni.
** Trpíte-li nějakou vadou řeči, Vaší účasti na tomto kurzu to nebrání; na logopedickou terapii se tento kurz sice nezaměřuje, ale i tak můžeme Váš hlas kultivovat jako celek.

Komu je kurz určen:
Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro zkušenější hledače autentického a zdravého
hlasu. Ať už jste přednášející nebo pracovník call centra, fotbalový trenér nebo manažer
s prezentérem už skoro přirostlým k ruce, aspirující divadelník či moderátor, nebo možná nemáte
žádný profesní důvod a jen vám přišlo důležité zajímat se chvíli o svůj hlas – věřím, že tento kurz
pro vás bude přínosný.

Potřebné vstupní znalosti: Žádné
Studijní materiály: V kurzu budou použity zvukové a obrazové ukázky. Studijním materiálem budou nahrávky vašich hlasů, které pořídíme.
Doporučujeme mít s sebou sešit (nebo tablet, notebook...) na případné poznámky.
Požadavky na osobní vybavení:
- pohodlné oblečení umožňující volný pohyb
- dostatek vody na pití
- volitelně si mohou účastníci přinést krátký úryvek jakéhokoli textu (prezentace, divadelní
monolog, komentář, výroční zpráva...), na kterém by chtěli trénovat; na místě bude též připraven
výběr různých druhů textových materiálů, které budou pro nácvik k dispozici

Co vám kurz přinese?
o Seznámení se (či větší sblížení) s vlastním autentickým hlasem a s jeho fungováním
o Poznání účinných a bezpečných hlasových technik (pro přirozený a zdravý projev)
o Návod k efektivnímu použití dechové opory a resonance
o Kultivaci slovního projevu
o Schopnost identifikovat a korigovat některé nedokonalosti vlastní mluvy
o Odhalení některých (často nebezpečných) mýtů o hlasových technikách
o Informace, čemu se v práci s hlasem i v rámci českého jazyka vyhnout
o Hlasové rozehřívačky (rozcvičky); cvičení pro trénování hlasu
o Nahrávky Vašeho hlasu pro zhodnocení pokroku v rámci kurzu
+ malý dárek v podobě praktické pomůcky pro prevenci i nápravu unaveného hlasu

Způsob ukončení/výstupní doklad:
- evaluace pokroku na základě porovnání nahrávek hlasu účastníka na začátku a na konci kurzu
- vystavení certifikátu o absolvování kurzu (za předpokladu plné účasti)
 
Akce je ZDARMA, těšíme se na vás!
Ovládněte svůj hlas