Myšlenkové mapy: jak skloubit studium a kreativitu CIKS

Start: Thursday 28. Nov 2019, 16:15
End: Thursday 28. Nov 2019, 17:45
Place: Klub knihovny
Contact person: i-servis CIKS
Tags: doktorandi, studenti, zaměstnaci

Seminář se zaměří na představení jedné z technik „soft skills“. S pomocí listu papíru a hrstí barevných tužek si zkusíte, jak lze graficky zaznamenávat nápady, třídit si myšlenky, připravovat podklady pro jednání nebo zpracovávat nová studijní témata. Tato technika funguje i když nemáte výtvarné nadání.