Přednáška: Kapitálové investice do malých a středních podniků v ČR, Financování pomocí fondu rizikového kapitálu Ing. Radim Jasek, MBA

Start: Monday 11. Nov 2019, 18:00
End: Monday 11. Nov 2019, 19:30
Place: RB 213
Contact person: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Tags: startup, studenti, veřejnost

Přednáška proběhne v rámci předmětu 3PO544 Řízení růstu nového podnikání. Přednáška je otevřená pro všechny zájemce.