PhD winter semester Start of the Academic year 2019/2020

Start: Tuesday 1. October 2019
End: Friday 17. Jan 2020
Contact person: Alžběta Kožušníková
Tags: doktorandi, studenti, termíny, veřejnost, zaměstnaci