Povinný ředmět: Úvod do studia pro 1. ročníky Bc Fakulta podnikohospodářská

Start: Tuesday 10. September 2019
End: Thursday 12. September 2019
Place: VŠE - Žižkov / VŠE - Jižní Město
Contact person: Stanislav Háša
Tags: studenti

Jedná se o první předmět (v InSIS veden jako 33F100 Úvod do studia), který jako nově nastupující studenti do bakalářského studia na FPH absolvujete. Předmět je koncipován tak, aby vám pomohl s přechodem ze střední na vysokou školu. Cílem předmětu je představit fakultu a význam studovaného programu, vysvětlit logiku studia na fakultě, představit klíčové studijní příležitosti a podpořit studenty k tvorbě vlastní studijní cesty.

Úvod do studia probíhá blokovou formou v nultém týdnu, tedy v týdnu před startem výuky ostatních předmětů. Výuka Úvodu do studia začíná v úterý po imatrikulacích a končí ve čtvrtek odpoledne. Podrobnosti o časovém harmonogramu a místnostech výuky se dozvíte ve svém rozvrhu v InSIS.