Přihlašování do vedlejších specializací ZS 2019/20

Start: Saturday 1. Jun 2019
End: Monday 19. Aug 2019
Contact person: FPH
Tags: studenti, termíny

Fakulta podnikohospodářská nabízí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze 13 vedlejších specializací - nabídka VS. Detailnější informace o VS a jejích předmětech najdete také na stránkách příslušné katedry, která vedlejší specializaci garantuje. 

Vedlejší specializace si registrují studenti prezenčního studia přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Registrace/Zápisy na VS.