Promoce studentů Národohospodářské fakulty

Start: Thursday 27. Jun 2019, 09:00
End: Thursday 27. Jun 2019, 13:00
Place: Vencovského aula
Contact person: Národohospodářská fakulta
Tags: doktorandi, studenti, termíny, veřejnost, zaměstnaci

Promoce Národohospodářské fakulty se konají ve čtvrtek dne 27. 6. 2019. Promoce bakalářská je od 9:00 a promoce magisterská od 11:00.

Absolventi jsou již o průběhu informováni emailem.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby

Promoce studentů Národohospodářské fakulty