ESG reporting a jeho audit: mýty a fakta 2. ročník konference Fakulty financí a účetnictví a Komory auditorů ČR

Start: Thursday 20. Jun 2024, 13:00
End: Thursday 20. Jun 2024, 17:00
Place: Likešova aula
Contact person: Lenka Zouharová
Tags: #audit #doktorandi #esg #studenti #udrzitelnost #verejnost #zamestnanci

2. ročník konference  KAČR a FFÚ o ESG

Komora auditorů ČR pro Vás připravila ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze již druhý ročník konference o ESG, která je určena pro auditory, daňové poradce, certifikované účetní a další odborníky, kteří se zajímají o problematiku nefinančního vykazování udržitelnosti v souladu s právem EU.

  • Rada Evropské unie schválila dne 28.11.2022 směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), podle níž budou muset společnosti Evropské unie od ledna 2024 plnit podrobné požadavky na zveřejňování informací o životním prostředí, sociální oblasti a řízení společnosti.
  • Členské státy implementovaly nová pravidla do svých národních právních systémů:
    • Novela zákona o účetnictví a zákona o auditorech implementovala pravidla předkládání a auditu zpráv o udržitelnosti do českého práva.
    • Komora auditorů zahájila kontinuální profesní vdělávání a zkoušky auditorů pro oblast ověřování zpráv o udržitelnosti a první statutární auditoři již obdrželi oprávnění k auditu těchto zpráv.
Organizační informace:
  • Kdy: čtvrtek 20. června 2023 od 1300 do 1700 hodin
  • Kde: Likešova aula Vysoké školy ekonomické v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov)
  • Elektronická registrace na konferenci
  • Dotazy online i předem již nyní (prostřednictvím aplikace Sli.do)
  • Účast na konferenci je pro účastníky zdarma
  • Auditorům se bude účast na konferenci započítávat do KPV v rozsahu 2 hodiny
  • Kontaktní osoba: Ing. Lenka Zouharová, Ph.D. (KA ČR zouharova@kacr.cz)

 

Podrobné informace na stránkách FFÚ

ESG reporting a jeho audit: mýty a fakta