Energetická transformace ČR – role distributora Institut energetické ekonomie

Start: Monday 27. May 2019, 18:00
End: Monday 27. May 2019, 19:30
Place: RB 211
Contact person: Andrej Tóth
Tags: doktorandi, studenti, veřejnost

Srdečně vás zveme na přednášku pana Ing. Ondřeje Tupého, vedoucího oddělení Koncepce distribuce ve společnosti ČEZ.
Můžete se těšit na mnoho zajímavých informací ohledně integrace elektromobility a decentrálních zdrojů do české přenosové soustavy. Jaká výzva stojí před ČEZem v souvislosti s obnovou sítě, která se s příchodem nových technologií jeví jako nezbytná? Jaký je názor ČEZu na oblast chytrého měření (AMM), konceptu peer to peer a další technologie při zachování spolehlivosti a kvality dodávek elektřiny, která
je jejich hlavním posláním?

Energetická transformace ČR – role distributora