Obhajoba doktorské disertační práce Bc. Ing. V. Nekvapila na téma: Automatizace deskriptivního data miningu: využití externích dat v evaluační fázi

Start: Thursday 30. May 2019, 13:30
End: Thursday 30. May 2019, 15:00
Place: NB 473
Contact person: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Tags: #doktorandi #terminy