Všichni hrajeme divadlo (divadelní představení) Studio Marta

Start: Tuesday 9. Apr 2024, 16:15
End: Tuesday 9. Apr 2024, 23:45
Contact person: Michal Šimůnek
Tags: #fm #innovationweek #studenti #zamestnanci

Adaptace jednoho ze zásadních děl sociologického myšlení. Jak chceme, aby nás vnímalo okolí? Jakým způsobem se snažíme zapůsobit, udělat dojem? Jaký je rozdíl mezi tím, jací ve skutečnosti jsme, a tím, jak se prezentujeme ve společnosti? Erving Goffman ve své knize na základě Shakespearovy metafory “všichni hrajeme divadlo” sleduje, jak se do života a každodenního jednání jedince propisuje charakter jeho okolí a pravidla společnosti, která ho obklopuje. Pojeďte s námi na představení Všichni hrajeme divadlo do Brna!

Všichni hrajeme divadlo (divadelní představení)