Inovace v mezinarodním bankovnictví - digitální měny CB, nové formy dluhopisů a lekce z pádu SVB banky Ing. Viktor Kotlán, Ph.D. Director, Group Balance Sheet Management, Česká spořitelna

Start: Tuesday 9. Apr 2024, 10:00
End: Tuesday 9. Apr 2024, 11:30
Place: NB 244
Contact person: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Tags: #bankovnictvi #fmv #innovationweek #studenti #zamestnanci

Přednáška s diskusí s čelným expertem České spořitelny o oblasti řízení pasiv a aktiv banky a nových trendech v mezinárodním bankovnictví včetně důsledků nových regulací po finančních krizích.

Inovace v mezinarodním bankovnictví - digitální měny CB, nové formy dluhopisů a lekce z pádu SVB banky