PHfriDay - seminář doktorského studia

Start: Friday 1. Mar 2024, 10:00
End: Friday 1. Mar 2024, 12:00
Contact person: Tomáš Kincl
Tags: #doktorandi #fm #phd #phdstudents

V rámci doktorského studia probíhají každý semestr série neformálních pátečních setkání, během nichž dostávají studenti Ph.D. studia prostor pro prezentaci svých vědeckovýzkumných přístupů a pokroků při zpracovávání nejen jejich disertačních prací. Díky účasti seniorních vědeckovýzkumných pracovníků získávají současní studenti nedocenitelnou možnost neformálně-kritického zhodnocení jejich aktuálních postupů, získat však mohou také tipy a doporučení, jakým způsobem svou práci rozšiřovat a posouvat dále.

V pátek 1. března 2024 vystoupí

Otakar Kšír: Investigating the Intersection of Organizational Process and Paradox Theories in the Context of Organizational Democracy
Karolína Marková: Spravedlnost ve financování zdravotní péče
Jiří Sláma: Open Science a Open Data