Přednáška ochrana měkkých cílů David Zámek

Start: Monday 26. Feb 2024, 10:00
End: Monday 26. Feb 2024, 11:30
Place: JH 132
Online událost: Microsoft Teams
Contact person: Vladimír Hanousek
Tags: #fm #prednaska

V rámci uceleného celosemestrálního vzdělávacího cyklu zaměřeného na funkci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému připravila Fakulta managementu ve spolupráci s doc. JUDr. Davidem Zámkem, Ph.D., LL.D. přednášku zaměřenou na problematiku ochrany měkkých cílů. Přednáška proběhne v pondělí 26. února 2024 od 10:00 v aule Fakulty managementu, pro zájemce bude zpřístupněna také formou on-line přenosu prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.D., bezpečnostní expert, bývalý děkan Policejní akademie v Praze a policista, ve své přednášce shrne nejen teoretické, ale především praktické informace, jak se v krizových situacích chovat a jak se účinně bránit a eliminovat možná rizika.