Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Start: Wednesday 28. Feb 2024, 10:00
End: Wednesday 28. Feb 2024, 11:30
Place: JH 408
Contact person: Jan Závodný Pospíšil
Tags: #akademickysenat #fm

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE proběhne ve středu 28. února 2024 od 10:00 v místnosti JH 408. Jednání AS FM VŠE je veřejné a je možné se jej zúčastnit také on-line formou. Podklady k zasedání jsou dostupné v intranetu Akademického senátu Fakulty managementu.

Program

  1. Návrh na odvolání a jmenování Disciplinární komise FM VŠE v Praze,
  2. různé.