Udržitelné pracovní prostředí Train The Trainer Workshop

Start: Monday 26. Feb 2024, 09:00
End: Tuesday 27. Feb 2024, 17:00
Contact person: Jitka Volfová
Tags: #doktorandi #fmv #studenti #verejnost #zamestnanci

Dílčí části této události

26. Feb
27. Feb

Monday-Tuesday, 9:00-17:00

Klub knihovny
27. Feb

Tuesday, 8:00-16:00

Klub knihovny

Všem zájemcům o duševní pohodu v organizaci bychom rádi nabídli účast na dvoudenním workshopu Udržitelné pracovní prostředí, který vznikl v rámci mezinárodního projektu partnerů V4 pod záštitou grantu: The International Visegrad Fund’s Strategic Grant no. 22210016.

Účastníci workshopu obdrží certifikát o účasti na workshopu školitele a možnost zúčastnit se supervize trenéra, což jim umožní dále rozvíjet vlastní kompetence při vedení workshopů psychosociálních dovedností. Budou také přizváni k účasti v komunitě školitelů „Udržitelné pracovní prostředí“ ke sdílení zkušeností a materiálů souvisejících s vedením a péčí o duševní pohodu zaměstnanců v organizaci.

Zveme jak lidi se zkušenostmi s vedením workshopů psychosociálních dovedností, tak lidi, kteří by rádi zavedli prvky workshopové práce do své pedagogické praxe. Mohou se hlásit zájemci z vysokoškolského prostředí i mimo VŠE. Přestože termín pro přihlášení je v pozvánce stanoven na 23.2.2024, prosíme, aby se nám zájemci ozvali co nejdříve, abychom mohly účast včas potvrdit. Přihlášky přijímáme na kteroukoli z uvedených e-mailových adres: kamila.matysova@vse.cz nebo jitka.volfova@vse.cz. Ve své přihlášce uveďte informace o tom, čemu se profesně věnujete a kde byste chtěli poskytnuté znalosti využít.

Cílem akce je připravit účastníky na samostatné vedení workshopů, které posilují psychickou odolnost a rozvíjejí schopnost pečovat o duševní pohodu lidí v organizaci. Účast na workshopu a supervize jsou bezplatné díky finančním prostředkům získaným z Visegrádského fondu. Účastníci workshopu train-the-treiner budou mít příležitost rozvíjet své dovednosti v práci se skupinou, obdrží navržený scénář workshopu o duševní pohodě a budou připraveni vést takový workshop samostatně.

V této formě je workshop určen pro pedagogy a pracovníky z akademického prostředí. Scénář workshopu byl vyvinut ve spolupráci s týmem z Česka, Maďarska, Slovenska a Polska na základě výsledků kvalitativního výzkumu provedeného mezi studenty a lektory partnerských univerzit, doplněn je také kvantitativními výzkumy lektorek.

Workshop je určen všem lidem, kteří vedou kurzy, workshopy a školení zaměřené na studenty obchodních škol.

Kdy?

Pondělí a úterý 26. – 27. 2. 2024

V pondělí od 9:00 do 17:00, v úterý od 8:00 do 16:00

Způsob vedení hodin: 

Kombinace přednášky výsledků výzkumu a zážitkového workshopu

Místo workshopu: 

Klub knihovny VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov

Rámcový program:

1. Budování bezpečí formou neformálního kontraktu a rozvíjení mezilidských vztahů ve skupině

2. Nástroje řízení a posilování autonomie a interdependence, role vůdce, vztah já-organizace

3. Průběh a zvládání stresu v kontextu emocí a rozvoje emoční inteligence

4. Průběh a zvládání stresu v kontextu vztahů a postojů k sobě a k druhým lidem

Lektorky:

Ing. Mgr. Kamila Matysová, Ph.D.

Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

Více informací naleznete v pozvánce: Pozvánka train the trainer workshop.

Pro jakékoliv dotazy kontaktujte, prosím, přímo lektorky (kamila.matysova@vse.cz nebo jitka.volfova@vse.cz).

Udržitelné pracovní prostředí