XXVIII. mezinárodní odborná konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Start: Friday 19. Apr 2024, 09:00
End: Friday 19. Apr 2024, 18:00
Contact person: Lucie Sedmihradská

Katedra veřejných financí,  Fakulta financí a účetnictví VŠE v  Praze
srdečně zve na  XXVIII. mezinárodní odbornou konferenci
TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Termín konání: 19. dubna 2024

Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Kontakt: tapavf@vse.cz

 

Na plenárním zasedání vystoupí 

 • prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Univerzita Komenského v Bratislavě
 • prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., Masarykova univerzita

 

Odpolední jednání proběhne ve třech tematických sekcích: 

 1. Daňová politika
 2. Fiskální a rozpočtová politika
 3. Využití nových metod ve výuce veřejných financí a daní

 

Vítány jsou i příspěvky mezioborové, pokud jeden z oborů jsou veřejné finance. 

V rámci sekce „Využití nových metod ve výuce veřejných financí/daní“, vítáme případové studie, příspěvky diskutující nové formy výuky, online či hybridní formy výuky se specifickým zaměřením na výuku veřejných financí nebo daní.  

Termíny: 

 • registrace otevřena zde
 • uzavření registrace 30. března

Součástí registrace je zaslání abstraktu (typu extended abstract s rozsahem 300 až 500 slov, obsahuje cíl, metody, hlavní výsledky, klíčová slova). Abstrakt může být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

Konference je pro registrované účastníky zdarma. 

Rámcový program  

 • 9:15 – 10:00 Registrace účastníků
 • 10:00 – 10:15 Zahájení konference
 • 10:15 – 11:30 Plenární zasedání
  • Moderátor: Lucie Sedmihradská, katedra veřejných financí, VŠE v Praze 
  • Jiří Špalek: Masarykova univerzita: Možnosti a limity aplikace behaviorálních poznatků ve veřejných financích 
  • Emília Sičáková-Beblavá, Univerzita Komenského v Bratislavě: Behaviorálna verejná politika – jej použitie na Slovensku v miestnych samosprávach a pri zlepšovaní zdravia 
 • 13:00 – 14:45  Jednání účastníků v odborných sekcích I.
 • 15:00 – 16:45 Jednání účastníků v odborných sekcích II.
 • 17:00 – 18:00 Panelová diskuse: Odborník z praxe ve výuce
  • Moderátor: Jana Tepperová, katedra veřejných financí, VŠE v Praze 
XXVIII. mezinárodní odborná konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ