PhD přijímací zkouška

Start: Thursday 20. Jun 2019
End: Thursday 20. Jun 2019
Contact person: Agáta Bernasová
Tags: doktorandi, studenti, termíny, veřejnost, zaměstnaci

Důležité termíny a přijímací zkoušky

  • 15. 5. 2019 poslední den podání elektronické přihlášky a jejího dodatku a zaplacení poplatku (akademický rok 2019/2020), přihlašování otevřeno jara 2019
  • 20. června 2019 termín přijímací zkoušky
  • 10. září 2019 náhradní termín přijímací zkoušky
  • konec září 2019 (bude upřesněno) termín zápisu do studia a tvorby studijního plánu u studijní referentky (akademický rok 2019/2020)
  • konec září/začátek října (bude upřesněno) imatrikulace nově přijatých studentů a vstupní seminář do systému studia
  • 1. 10. začátek semestru v doktorských studijních programech

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Přijímací zkoušky

PhD přijímací zkouška