Setkání akademické obce a představení nového vedení Fakulty managementu

Start: Tuesday 13. Feb 2024, 17:00
End: Tuesday 13. Feb 2024, 18:00
Contact person: Mojmír Sabolovič
Tags: #studenti #zamestnanci

Nový děkan Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D., který do funkce nastoupil 1. února 2024, jmenoval nové členy vedení pro následující volební období. Pozici proděkana pro vědu, výzkum a doktorská studia zastává i nadále doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., proděkanem pro pedagogickou činnost se nově stává Ing. Martin Musil, Ph.D. a novou funkci proděkana pro strategii a rozvoj bude vykonávat Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.

Nejen své vize následujícího období představí toto nové vedení Fakulty managementu na neformálním setkání akademické obce, které proběhne v úterý 13. února 2024 od 17:00 ve dvoraně Fakulty managementu.