Czech Valuation Forum Současná nejlepší praxe v oceňování českých podniků

Start: Tuesday 21. May 2024, 09:00
End: Tuesday 21. May 2024, 16:00
Place: Vysoká škola ekonomická
Contact person: Markéta Pláničková
Tags: #poradci #pravnici #studenti #znalci

Odborná jednodenní konference orientovaná na aktuální témata z oblasti oceňování podniků pořádaná American Society of Appraisers Europe Chapter a Fakultou financí a účetnictví na půdě Vysoké školy ekonomické.

V rámci konference budou diskutovány témata:

  • Oceňovací standardy a kategorie hodnot
  • Opodstatnění aplikace výnosových metod
  • Diskontní míra
  • Equity risk premium
  • Size premium

 

Bližší informace včetně představení jednotlivých řečníků na níže uvedeném odkazu

Czech Valuation Forum