Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE Rozvojové a poradenské centrum

Start: Tuesday 15. October 2019
End: Thursday 17. October 2019
Place: Atrium Rajské budovy
Contact person: RPC
Tags: doktorandi, studenti, veřejnost, zaměstnaci

Cílem veletrhu ŠANCE je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty či absolventy VŠE a potencionálními zaměstnavateli, kterých se během 3 dnů představí více než stovka.

Návštěvníci na veletrhu získají přehled o aktuální nabídce pracovních míst a požadavcích zaměstnavatelů z nejrůznějších oborů: bankovnictví, auditu, logistiky, IT, obchodu a mnohých dalších. Některé nabízené pozice jsou vhodné již pro studenty a mohou jim pomoci v získání praxe, která je velmi důležitým předpokladem dobrého pracovního uplatnění v budoucnu.

Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE