Data o firmách CIKS

Start: Friday 3. Nov 2023, 11:00
End: Friday 3. Nov 2023, 12:30
Place: online
Online událost: Microsoft Teams
Contact person: Informační servis CIKS
Tags: #seminarknihovny #studenti #zamestnanci

Data o firmách jsou cennou komoditou, bez níž nelze zpracovávat analýzy podniku, jejich oceňování, postavení na trhu. Vedle analytických dovedností, jež získáte během studia, vám knihovna nabízí podrobné seznámení s rozhraním a možnostmi vybraných databází, jež máte na VŠE dostupné. Na semináři se naučíte vyhledávat informace o ročním obratu, údaje o pohledávkách, kapitálu, rentabilitě, likviditě atd., a to na konkrétních příkladech českých firem v licencované databázi Albertina. Naučíme se pracovat s veřejně dostupných rejstříky, které jsou dostupné v ČR a EU. Údaje o velkých zahraničních firmách budeme hledat v databázích EBSCO, ProQuest a Orbis.