Bibliotheca Academica 2023: Otevřeně? Jinak? Asociace knihoven vysokých škol ČR

Start: Monday 30. October 2023
End: Wednesday 1. Nov 2023
Contact person: Věra Kubátová
Tags: #knihovna #konference

Letošní ročník celorepublikové konference zástupců vysokoškolských knihovnen s názvem Bibliotheca Academica 2023 proběhne od 30. října do 1. listopadu v prostorách Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Společně s Asociací knihoven vysokých škol (AKVŠ)  je Fakulta managementu VŠE hlavním organizátorem letošního ročníku, který má podtitul Otevřeně? Jinak? Letošním tématem je oblast šíření, sdílení, využívání a zveřejňování vědeckých poznatků se zaměřením na otevřené zdroje.

Během tří dnů čeká na účastníky kromě řady odborných přednášek také volnočasový program. Ten s ohledem na hostování v historickém Jindřichově Hradci obsahuje prohlídku města, státního hradu a zámku, Muzea Jindřichohradecka, zámeckého archivu i Domu gobelínů.

Zvláštní poděkování patří všem výše zmíněným institucím, dále pak Městu Jindřichův Hradec a společnosti Fruko-Schulz s.r.o. za spolupráci během přípravy a realizace celé konference.

Bibliotheca Academica 2023: Otevřeně? Jinak?