Centrum duševní rehabilitace Beroun (exkurze) AKESO: Pavel Scholz

Start: Thursday 9. Nov 2023, 10:00
End: Thursday 9. Nov 2023, 12:00
Contact person: Veronika Vašíčková
Tags: #exkurze #fm #innovationweek #studenti #zamestnanci

Jak vypadá Centrum duševní rehabilitace v Berouně? O tom, že se jedná o unikátní zařízení nejen v České republice, ale i v kontextu celé Evropy, není sporu. Díky dlouhodobé snaze majitele skupiny AKESO, Sotiriose Zavalianise, zajistit komplexní péči v důstojném prostředí při využití nejmodernějších postupů a znalostí pomáhá klientům s jejich obtížemi. To vše při zachování komfortu, na který jsou lidé zvyklí ve všech zařízeních skupiny AKESO holding. V rámci skupiny jsou provozovány například Nemocnice Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, nebo Onkologické a radiologické centrum Multiscan, které spolu s Nemocnicí Pardubice tvoří Komplexní onkologické centrum pro Pardubický kraj. Vedle těchto zařízení patří do skupiny i další ambulance, lékárny a stavební divize.

Exkurze je doporučena především studentům vedlejší specializace Management zdravotnictví.

Centrum duševní rehabilitace Beroun (exkurze)