Udržitelnost a odpovědné podnikání Philip Morris: Roman Grametbauer

Start: Wednesday 8. Nov 2023, 13:00
End: Wednesday 8. Nov 2023, 14:00
Place: JH 110
Contact person: Veronika Vašíčková
Tags: #fm #innovationweek #prednaska #studenti #zamestnanci

Jak společnost Philip Morris ČR přistupuje k tématu udržitelnosti, respektive k jednotlivým pilířům ESG (environmental, social and corporate governance)? Jaká témata vyplývající z Sustainability Materiality Assesment považuje firma za prioritní? A jak nahlíží na produktovou udržitelnost a cirkulární ekonomiku?

Udržitelnost a odpovědné podnikání