Jste připraveni na ESG? Environmental Social Governance

Start: Thursday 1. Jun 2023, 13:00
End: Thursday 1. Jun 2023, 17:00
Place: Likešova aula
Contact person: Lenka Zouharová
Tags: #FFU #KACR #audit #auditing #doktorandi #esg #prednaska #studenti #sustainability #verejnost #zamestnanci

Komora auditorů ČR připravila ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze konferenci „Jste připraveni na ESG?„, která je určena pro auditory, daňové poradce, certifikované účetní a další odborníky, kteří se zajímají o problematiku nefinančního vykazování udržitelnosti v souladu s právem EU.

Rada Evropské unie schválila dne 28.11.2022 směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), podle níž budou muset společnosti Evropské unie od ledna 2024 plnit podrobné požadavky na zveřejňování informací o životním prostředí, sociální oblasti a řízení společnosti. Směrnice se bude týkat i společností mimo EU, které v ní vyvíjejí významnou obchodní činnost. Členské státy budou povinny provést nová pravidla do 18 měsíců. Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) mění Směrnici o nefinančním výkaznictví z roku 2014 (Non Financial Reporting Directive – NFRD). Zavádí podrobnější požadavky na podávání zpráv o otázkách udržitelnosti jako jsou environmentální, sociální a lidská práva nebo aspekty správy a řízení.

V průběhu konference vám odborníci na oblast ESG odpoví na základní otázky:
 • Jaká jsou nová pravidla?
 • Na koho se bude směrnice vztahovat?
 • Od jakého data budou pravidla platit?
 • Kdo a jak bude ESG zprávy ověřovat?
 • Jaké jsou přístupy k implementaci CSRD v praxi?
Organizační informace:
 • Kdy: čtvrtek 1. června 2023 od 1300 do 1700 hodin
 • Kde: Likešova aula Vysoké školy ekonomické v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov)
 • Elektronická registrace na konferenci
 • Dotazy online i předem již nyní (prostřednictvím aplikace Sli.do)
 • Účast na konferenci je pro účastníky zdarma
 • Auditorům se bude účast na konferenci započítávat do KPV v rozsahu 4 hodiny
 • Kontaktní osoba: Ing. Lenka Zouharová, Ph.D. (KA ČR zouharova@kacr.cz)
Jste připraveni na ESG?