Francouzsko-český program MBA - uzávěrka přihlášek IFTG

Start: Wednesday 31. May 2023
End: Wednesday 31. May 2023
Contact person: Hana Machková
Tags: #doktorandi #studenti #verejnost

Hlavním cílem francouzsko-českého programu MBA_ Master Management et Administration des Entreprises je poskytovat frankofonním zájemcům kvalitní manažerské vzdělání a přispívat tak k rozvoji ekonomické spolupráce mezi Francií a Českou republikou. Program MBA_MAE realizuje Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s iaelyon, School of Management. Jedná se o program typu double degree, absolventi získávají diplom MBA akreditovaný VŠE a francouzský státní diplom Master 2_MAE. 

Program MBA je roční a je koncipován tak, aby bylo možné výuku absolvovat i v rámci pracovního procesu, případně studia posledního ročníku navazujícího magisterského programu. Výuka 15 odborných modulů proběhne od září 2023 do března 2024. Výuka bude probíhat v pondělí-čtvrtek v odpoledních hodinách (od 13,30 do 19,30), v pátek od 9,00 do 14,30. Kratší moduly se budou konat ke konci týdne (středa – pátek/ čtvrtek-pátek).

Díky podpoře francouzské vlády je program MBA cenově dostupný, školné za tento mezinárodně uznávaný kurz je stanoveno na 65 000 Kč.

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 2.  ročníku navazujícího magisterského studia VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 31.5. 2023

Elektronická přihláškahttps://iftg.vse.cz/mba_mae/elektronicka-prihlaska/

Cena pro rok 2023: 65.000 Kč

Přijímací pohovory: 8. a 9. června 2023

Zahájení výuky: 4. září 2023

Stipendia: Pro akademický rok 2023/2024 se KB rozhodla podpořit studium tří studentů VŠE, kteří splní podmínky pro přijetí do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises, formou příspěvku na školné ve výši 20 000 Kč/student.

Francouzsko-český program MBA - uzávěrka přihlášek