Řádné volby do Akademického senátu FMV Fakulta mezinárodních vztahů

Start: Wednesday 14. Jun 2023, 10:00
End: Wednesday 14. Jun 2023, 16:00
Place: InSIS
Online událost: https://insis.vse.cz/
Contact person: Fakulta mezinárodních vztahů
Tags: #doktorandi #studenti #zamestnanci

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu FMV

Předsednictvo AS FMV vyhlašuje podle Článku 3 Volebního řádu AS FMV

Řádné volby do AS FMV

na funkční období se začátkem 24. září 2023 a koncem 23. září 2026

 

Volby se uskuteční elektronicky v InSIS dne 14. června 2023 od 10:00 do 16:00.

„Kandidáti se do voleb přihlašují elektronicky ze školní e-mailové adresy. Přihlášky se zasílají na školní e-mailovou adresu: volbyasfmv@vse.cz, ze které kandidát obdrží elektronické potvrzení o přijetí přihlášky, a to bez zbytečného odkladu.“

Přihlášky se přijímají od vyhlášení voleb
do 31. května 2023 do 12:00.

 

Vzor přihlášky: „Přihlašuji se tímto do řádných voleb do AS FMV vyhlášených dne 4. května 2023
ve volebním obvodu akademických pracovníků / ve volebním obvodu studentů. Jméno příjmení, pracoviště / obor studia, ročník studia“.

Adresa pro podávání stížností: josef.bic@vse.cz

Volební komise:

Předseda: Ing. Josef Bič, Ph.D., KMEV
Místopředseda: Mgr. Pavla Nováková, KAJ
Členové: Ing. Dominik Proch, KMEV
Náhradník: PhDr. Eva Nováková, KNJ

Řádné volby do Akademického senátu FMV