Přihláška na doktorské studium DEADLINE

Start: Wednesday 15. May 2019
End: Wednesday 15. May 2019
Contact person: Alžběta Kožušníková
Tags: studenti, termíny, veřejnost, zaměstnaci

Do 15. května 2019 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://insis.vse.cz/prihlaska/

Přihláška na doktorské studium