Comp&Ben Akademie Katedra personalistiky FPH a BD Advisory s.r.o.

Start: Thursday 21. Mar 2019
End: Friday 21. Jun 2019
Contact person: Ing. Daniela Piskačová, BD Advisory s.r.o.
Tags: doktorandi, studenti, veřejnost, zaměstnaci

Comp&Ben Akademie je prestižní komplexní vzdělávací program v oblasti odměňování, motivace a řízení výkonu, který pod garancí fakulty pořádá partnerská společnost Vysoké školy ekonomické BD Advisory s.r.o. Jedná se o otevřený kurz nejen pro HR profesionály se zaměřením na oblast odměňování, motivace a řízení výkonu s přesahem do tvorby mzdových rozpočtů a informačních systémů v HR (6. modul).

Celý program se skládá z 6 základních dvoudenních modulů, které lze absolvovat postupně anebo si libovolně vybrat pouze ty, které jsou pro posluchače aktuální. Také lze celý program nelineárně složit z jednotlivých modulů dle individuálních preferencí uchazeče (např. v rámci 2 let).

Pro absolventy všech 6 modulů je na konci Akademie připraven zkušební a testovací den, po jehož úspěšném složení budou certifikováni jako Comp&Ben Manažeři.