Workshop: Těžba a obchod s uhlím v první Československé republice Týden inovací ve výuce

Start: Wednesday 2. Nov 2022, 16:00
End: Wednesday 2. Nov 2022, 18:00
Place: NB 350
Contact person: Aleš Skřivan
Tags: #innovationweek

Workshop je organizován v rámci projektu Vývoj těžby a obchodu s hnědým uhlím v českých zemích (Československu, České republice) od druhé poloviny 19. století do současnosti realizovaného na Katedře hospodářských dějin NF VŠE.