Sumarizace látky předmětů 5IE250/5IE750 a její praktická aplikace Týden inovací ve výuce

Start: Tuesday 1. Nov 2022, 17:00
End: Tuesday 1. Nov 2022, 19:30
Place: RB 209
Contact person: Jakub Čihák
Tags: #innovationweek
Během inovačního týdne dojde k sumarizaci látky z prvních čtyř výukových týdnu před průběžným testem s praktickou aplikací a individuálními konzultacemi s vyučujícím.