Sumarizace látky 5IE202 a její praktická aplikace Týden inovací ve výuce

Start: Friday 4. Nov 2022, 08:00
End: Friday 4. Nov 2022, 18:00
Place: RB 101
Contact person: Jakub Čihák
Tags: #innovationweek
Během inovačního týdne dojde k sumarizaci látky z prvních pěti výukových týdnu před průběžným testem s praktickou aplikací a individuálními konzultacemi s vyučujícím.